“ดร.สุวิทย์”เตรียมขึ้นเวที70ปีสมาคมวิทย์ เคลื่อนไทยก้าวไกลวิทย์ฯ-เทคโนโลยี

18:39 20 พฤศจิกายน 2561 1,742
“ดร.สุวิทย์” เตรียมขึ้นเวที 70 ปีสมาคมวิทย์ ชูธงขับเคลื่อนไทยก้าวไกลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เผย “บิ๊กตู่” ให้ความสำคัญการพัฒนาวิทยาศาสตร์ พร้อมหนุนสุดตัวสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

 

วันนี้ (20 พ.ย. 61) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันเป็นตัวจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาสังคมในระยะยาว เพื่อให้ประเทศก้าวสู่สถานะไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นอีกองค์กรสำคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนและเผยแพร่องค์ความรู้ ข่าวสาร และข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศมายาวนาน และมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการตื่นตัวที่สำคัญในด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ เช่น การกำหนดวันวิทยาศาสตร์ไทย การก่อตั้งกระทรวงวิทย์ การเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 

โดยในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯจึงได้มีการจัดงานกาลาดินเนอร์ขึ้น ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันที่ 21 พ.ย.นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวนโยบายกับผู้เกี่ยวข้องระดับนำในแวดวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างมาก และได้มีบัญชาให้ผมเข้าร่วมงานนี้พร้อมกับปาฐกถาในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ซึ่งเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะได้นำนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ การขับเคลื่อน ผ่านโครงการหรือกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง หรือกิจกรรมเสริม ที่จะทำให้นโยบายและเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะต่างๆมาแลกเปลี่ยนให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติได้รับทราบและแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยบูรณาการงานของรัฐบาลให้สร้างประโยชน์แก่คนไทยและประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
 

ด้าน รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบวิสัยทัศน์ของ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ นโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในเรื่องวิทยาศาสตร์