กกต.เผยยกร่างระเบียบเลือกตั้งคืบหน้าแล้ว90%

16:26 31 พฤษภาคม 2561 2,772
กกต.เผยยกร่างระเบียบเลือกตั้งมีความคืบหน้าไปกว่า 90 % คาดว่าภายใน 1 เดือนนับจากนี้จะแล้วเสร็จ

วันนี้ (31พ.ค.61) นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ พรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่า  ขั้นตอนต่อไปประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะต้องนำร่างกฎหมายทั้งสองฉบับเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้า ส่วนบทบาทของกกต. ก็จะดำเนินการยกร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ โดยร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ทางสำนักงานได้ดำเนินการยกร่างคืบหน้าไปกว่า 90 % คาดว่าภายใน 1 เดือนนับจากนี้จะแล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึงระเบียบที่จะควบคุมกรรมการประจำหน่วยที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ และทุพลภาพในการลงคะแนนไม่ให้นำความลับของผู้ใช้สิทธิมาเปิดเผย และการยกร่างคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่มีประมาณ 12 ฉบับ อาทิ คู่มือการปฏิบัติการรับสมัครเลือกตั้งส.ส. คู่มือการปฏิบัติงานระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ซึ่งจะใช้ในการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ซึ่งการออกคู่มือดังกล่าวก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย  ขณะที่ร่างระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทางสำนักงานก็ได้ยกร่างระเบียบคู่ขนานไปกับการยกร่างพ.ร.บ.เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย.

 

อย่างไรก็ตามระเบียบที่กกต.ได้ออกและมีผลบังคับใช้แล้ว คือระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดในกลางเดือนมิ.ย.  ดังนั้นอยากเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจที่อยากเข้ามาช่วยตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมสามารถยื่นใบสมัครได้

 

ประธานกกต.ยังกล่าวถึงโรดแมปการเลือกตั้ง ว่า ต้องดูว่าร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะประกาศและมีผลใช้บังคับเมื่อใด  ซึ่งเวลานั้นกกต.ต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ โดยกกต.อาจจะใช้เวลาไม่เต็มกรอบเวลาดังกล่าวก็ได้ เพราะที่ผ่านมาก็เคยใช้เวลาจัดการเลือกตั้งทั้ง 60 วัน และ90 วันมาแล้ว ดังนั้นไม่ว่าจะจัดการเลือกตั้งเมื่อใดกกต.ก็มีความพร้อม  เราได้มีการเตรียมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งบุคลากรรองรับไว้แล้วเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไร

 

ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นเห็นว่ามีทั้งความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเลือกตั้งส.ส.โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด รวมทั้งคสช.จะปลดล็อคให้เมื่อใด  แต่โดยอำนาจการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะเป็นผู้ดำเนินการ กกต.เป็นเพียงผู้กำกับดูแล