ครม.เห็นชอบเพิ่ม4มาตรการ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

15:37 20 พฤศจิกายน 2561 3,030
ครม.เห็นชอบเพิ่ม 4 มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยค่าน้ำค่าไฟ ค่าใช้จ่ายปลายปี ค่าเช่าบ้าน และค่าเดินทางผู้สูงอายุ

 

วันนี้ (20 พ.ย. 61) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 4 มาตรการ ได้แก่

 

1. บรรเทาภาระค่าน้ำ 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน และค่าไฟ 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค.61-ก.ย.62 ซึ่งในส่วนนี้เป็นวงเงินที่ถอนไม่ได้

 

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี 500 บาท/คนในเดือน ธ.ค.61

 

3. ช่วยค่าเดินทางรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/คน

 

4. ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค.61-ก.ย.62

 

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 ส่วนในเรื่องของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี,ช่วยค่าเดินทางรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ และ ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาท สามารถเบิกถอนได้

 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะใช้เงินช่วยเหลือจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม รวม 38,730 ล้านบาท