'250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก' สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (3)

19:03 18 พฤศจิกายน 2561 1,622
'250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก' สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (3) | Heart Talk (18/11/61)

'250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก' สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (3) | Heart Talk (18/11/61)