เครื่องตรวจ CO ในปอดของผู้สูบบุหรี่

13:31 18 พฤศจิกายน 2561 995
สุขประดิษฐ์ : เครื่องตรวจ CO ในปอดของผู้สูบบุหรี่ | สุขหยุดโรค (18/11/61)

สุขประดิษฐ์ : เครื่องตรวจ CO ในปอดของผู้สูบบุหรี่ | สุขหยุดโรค (18/11/61)