กอและจ้าวแห่งสายน้ำบางนรา

13:56 17 พฤศจิกายน 2561 661
SOS (Save Our Seas) ตอน กอและจ้าวแห่งสายน้ำบางนรา

 

รายการ SOS (Save Our Seas ) รายการสารคดีเพื่อการอนุรักษ์ทะเลไทยอย่างยั่งยืน วันนี้นำเสนอเรื่องราวขอเรือกอและ ต่อเนื่องเป็นตอนที่สอง โดยวันนี้จะพาไปดูการใช้เรือกอและในอีกแง่มุมหนึ่งนอกจากเพื่อการทำประมง นั่นคือการนำมาดัดแปลงเป็นเรือยาวเพื่อการแข่งขัน ติดตามใน SOS ตอน กอและจ้าวแห่งสนาน้ำบางนรา