การยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น? | คนหลังข่าว

11:52 15 พฤศจิกายน 2561 767
การยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น? | คนหลังข่าว (15/11/61)

การยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น? | คนหลังข่าว (15/11/61)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.