ชวนเด็กไทยดูภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เรียนรู้เรื่องสุขภาพผ่านฟิล์ม

15:20 12 พฤศจิกายน 2561 1,552
สสวท.จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่14 เน้นแนวคิด “การปฏิวัติทางอาหาร”มุ่งสร้างความเข้าใจเรื่องอาหารกับสุขภาพ รับชมกันได้ทั่วประเทศ

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ( Science Film Festival 2018 ) ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)และหน่วยงานหลักร่วมจัด ภายใต้หัวข้อ“การปฏิวัติทางอาหาร” (The Food Revolution)

 

มีผู้ร่วมงานที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรในการให้เด็กไทยเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) Mr. Georg Schmidtเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย Mrs. Maren Niemeyer ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)และ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานหลักร่วมจัด

 

นายแพทย์ธีระ เกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ เป็นการนำเสนอเรื่องราวที่มีสาระบันเทิงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อภาพยนตร์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือหลายๆฝ่าย โดยจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 14เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ปีที่ผ่านมามีผู้สนใจชมภาพยนตร์มากกว่า 500,000 คน โอกาสนี้อยากเชิญชวนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ชมภายนตร์จากนานาประเทศมีคุณค่าสำคัญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่าเมื่อเยาวชนได้ชมภาพยนตร์จะช่วยเพิ่มการเรียนรู้ให้เห็นประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เข้าใจวงจรระบบการผลิตอาหารที่มีการขยายตัวของการปศุสัตว์และเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดสารเคมีเกินความจำเป็นทำให้สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนไป

 

ดังนั้นการปฏิวัติทางอาหารจึงเป็นทางออกสำคัญที่ทุกคนสามารถช่วยกันด้วยการบริโภคอาหารตามฤดูกาลรับประทานพืชผักผลไม้ที่ผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นลดปริมาณอาหารที่ผลาญพลังงานอย่างเนื้อสัตว์ลง ซึ่งคาดว่าเมื่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัยมากขึ้นจะส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาและก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ

 

ทางด้านศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กล่าวว่า สสวท. ได้ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ริเริ่มจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นสื่อกลางส่งเสริมวัฒนธรรมนำสาระความรู้ความบันเทิงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปให้เกิดความคุ้นเคยและเรียนรู้อย่างใกล้ชิดอีกทั้งช่วยให้วงการภาพยนตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนใจผลิตภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  ทำให้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นทุกปี

 

ทั้งนี้คณะผู้จัดงานได้นำเสนอภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เรื่องคนิตซ์เชอร์ ตอนอร่อยดีมีประโยชน์ และการแสดงScience Show จากสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย ในพิธีเปิดเทศกาลครั้งนี้ด้วยสำหรับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14มีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ร่วมกับจัดฉายภาพยนตร์จำนวน 21 เรื่องจาก 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย 1 เรื่อง โคลัมเบีย 2 เรื่อง คิวบา 1 เรื่องแคนาดา 2 เรื่องเยอรมนี 8 เรื่องสหรัฐอเมริกา 3 เรื่อง อังกฤษ 1เรื่องประเทศไทย 3 เรื่อง ได้แก่ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนต้นไม้จอมงับ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนแมงมุมและ คิดเรนเจอร์ ตอนลูกข่างแนวคิดเรื่อง การปฏิวัติอาหารซึ่งแต่ละเรื่องมีความน่าสนใจ เนื้อหาเข้าใจง่าย สนุกสนานเพลิดเพลิน

 

ผู้สนใจสามารถชมฟรีได้ระหว่างวันที่1พฤศจิกายน - 23ธันวาคม2561 ที่ศูนย์ฉายทั้งกรุงเทพฯ และภูมิภาค ได้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ(ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ รังสิต อุบลราชธานี ลำปาง ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี ยะลา สระแก้ว ตรัง นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ สมุทรสาคร นครราชสีมา ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา นครพนม พิษณุโลก นราธิวาส และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นครปฐม อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์  http://sciencefilm.ipst.ac.th