ปชช.แนะรบ.เร่งแก้ปัญหาปากท้อง-ค่าครองชีพ

13:28 11 พฤศจิกายน 2561 813
ซูเปอร์โพลเผยฐานะการเงินปชช.แย่ลง แนะรบ.เร่งแก้ปัญหาปากท้อง-ค่าครองชีพ-ทุจริตคอรัปชั่น

 

วันนี้( 11 พ.ย.61) นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เศรษฐกิจครัวเรือน จำนวนทั้งสิ้น 1,165 คน โดยดำเนินโครงการระหว่าง 1 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  พบว่า ร้อยละ76.2 มีหนี้สินเป็นภาระ ขณะที่ร้อยละ 23.8 ไม่มีหนี้สิน ไม่เป็นภาระ ทั้งนี้ร้อยละ 42.8 ผ่อนชำระหนี้ได้ตรงเวลา  ร้อยละ 24.3 ผ่อนได้ตรงเวลาเกือบทุกครั้ง และร้อยละ 32.9 ผ่อนได้ตรงบ้าง ถึงไม่ตรงเวลาเลย

 

เมื่อถามถึงฐานะการเงินของทุกคนในครัวเรือนปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว พบว่า กว่า 1 ใน 3 ตอบว่าแย่กว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 35.2 ตอบว่าเหมือนเดิม และ ร้อยละ 30.5 ตอบว่าดีขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปีก่อน พบว่า ร้อยละ 31.4 ตอบว่าดีขึ้น ร้อยละ 42.4 ตอบว่าเหมือนเดิม และร้อยละ 26.2 ตอบว่าแย่ลง

 

เมื่อถามถึงอนาคตในอีก 12 เดือนข้างหน้า ถึงฐานะการเงินของทุกคนในครัวเรือน พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.9 คิดว่าจะดีขึ้น ,ร้อยละ 39.1 จะเหมือนเดิม และร้อยละ 7.0 จะแย่ลง 

 

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้า พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.5 คิดว่าจะดีขึ้น ,ร้อยละ 30.4 คิดว่าจะเหมือนเดิมและร้อยละ 5.1 คิดว่าจะแย่ลง

 

โดยที่น่าสนใจ 10 วาระเร่งด่วนที่รอรัฐบาลทำให้สำเร็จ พบว่า ร้อยละ 66.6 ระบุปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ,ร้อยละ 65.1 ปัญหาทุจริต คอรัปชั่น ,ร้อยละ 59.3 ส่งเสริมคนไทยทำธุรกิจค้าขาย เพิ่มรายได้ ,ร้อยละ 55.8 ช่วยเหลือเกษตรกร ,ร้อยละ 52.7 จัดระเบียบสังคม แก้ยาเสพติด วินรถรับจ้าง ปลอดภัยอาชญากรรม แก้ปัญหาค้ามนุษย์ ,ร้อยละ 44.1 ระบุปัญหาสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลบริการรักษาไม่ดี ,ร้อยละ 40.8 ระบุ อุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน วินัยจราจร ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด คนขับรถไม่จอดให้คนข้ามบนทางข้าม ,ร้อยละ 36.7 ระบุปัญหาว่างงาน คนไทยถูกแย่งงานทำ ,ร้อยละ 35.9 ระบุปรับปรุงด้านการศึกษา อนาคตเด็กและเยาวชนและร้อยละ 30.0 ระบุอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม