การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า(2) | พุทธปัญญาภิรมย์

12:59 11 พฤศจิกายน 2561 1,129
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า(2) | พุทธปัญญาภิรมย์ (11/11/61)

การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า(2) | พุทธปัญญาภิรมย์ (11/11/61)