การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

14:03 10 พฤศจิกายน 2561 1,725
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า | พุทธปัญญาภิรมย์ (10/11/61)

การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า | พุทธปัญญาภิรมย์ (10/11/61)