เรือกอและ ลมหายใจชาวประมงดินแดนปลายด้ามขวาน

13:26 10 พฤศจิกายน 2561 635
SOS (Save Our Seas ) ตอน เรือกอและ ลมหายใจชาวประมงดินแดนปลายด้ามขวาน

 

SOS (Save Our Seas)  รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน ที่จะเล่าเรื่องของทุกวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์กับท้องทะเล พร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทะล และชายฝั่ง

 

วันนี้ SOS (Save Our Seas) นำเสนอถึงวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความผูกพันธ์กับเรือกอและ ในตอน เรือกอและ ลมหายใจชาวประมงดินแดนปลายด้ามขวาน