ไพรมารีโหวต การเลือกตั้ง ก.พ.62

18:45 17 มิถุนายน 2561 983
"ไพรมารีโหวต"กับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2562 ยังมีปัญหาติดขัดอยู่ตรงไหนอีกบ้าง พรรคเก่า-พรรคใหม่ มีความพร้อมขนาดไหน สุดท้ายใครจะเป็นคนเคาะ

"ไพรมารีโหวต"กับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2562  ยังมีปัญหาติดขัดอยู่ตรงไหนอีกบ้าง พรรคเก่า-พรรคใหม่ มีความพร้อมขนาดไหน สุดท้ายใครจะเป็นคนเคาะ