ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตั๋วหนัง

08:35 10 พฤศจิกายน 2561 13,072
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตั๋วหนัง กับ TNNข่าวเที่ยง

-ผู้โชคดีต้องส่งข้อความเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เรื่องการจัดส่งของรางวัล
ทาง Line Official @TNN24 ภายใน 23.59น. ของวันที่ 14 พ.ย.60

หรือ Inbox เข้ามาที่ https://www.facebook.com/TNN24/

-ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- การตัดสินของคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด