ข้อตกลง CPTPP กับผลกระทบต่อเกษตรกรไทย | อาเซียน 4.0

13:37 6 พฤศจิกายน 2561 1,266
ข้อตกลง CPTPP กับผลกระทบต่อเกษตรกรไทย | อาเซียน 4.0 (04/11/61)

ข้อตกลง CPTPP กับผลกระทบต่อเกษตรกรไทย | อาเซียน 4.0 (04/11/61)