ไทยติดอาวุธทางปัญญา เชื่อมการศึกษาอาเซียน

12:54 3 พฤศจิกายน 2561 881
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ติดหนึ่งใน 3 ประเทศสมาชิกอาเซียนอันดับตันๆที่มีคุณภาพ และเปิดให้ทุนกับเยาวชนต่างชาติ หวังติดอาวุธ เชื่อมโยงด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ และจัดทำงานวิจัย

 

มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ติดหนึ่งใน 3 ประเทศสมาชิกอาเซียนอันดับตันๆที่มีคุณภาพ และเปิดให้ทุนกับเยาวชนต่างชาติ หวังติดอาวุธ เชื่อมโยงด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ และจัดทำงานวิจัย ที่นำไปสู่การต่อยอดทางวิชาการ นำไปพัฒนาภูมิภาคอาเซียน