ทอท.เผยปี61มีผู้โดยสารเกือบ140ล้านคน

13:54 30 ตุลาคม 2561 889
ทอท.เผยปี61มีผู้โดยสารเกือบ140ล้านคน เพิ่มขึ้น 8% ชี้นักท่องเที่ยวจีนครองแชมป์เดินทางมาเกือบ 20 ล้านคน

วันนี้ (30 ต.ค. 61) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. กล่าวว่า ผลการดำเนินการด้านปริมาณการจราจรทางอากาศในปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค.61) มีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.จำนวน 139.52 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเที่ยวบินจำนวน 875,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.2%

 

ทั้งนี้ ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) มีผู้โดยสารใช้บริการทั้งสิ้น 139.52 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 80.49 ล้านคน เพิ่มขึ้น 11% และผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 59.03 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.2% ขณะที่มีเที่ยวบินจำนวนทั้งสิ้น 875,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 462,230 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11.3% และเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 412,770 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 1.1%

 

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทสภ.และ ทดม.มีจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินใช้บริการมากที่สุดตามลำดับ โดยที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสาร 62.81 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.3% แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 51.15 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.6% และผู้โดยสารภายในประเทศ 11.66 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.3% และมีเที่ยวบินจำนวน 364,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 5.3% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 277,900 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.9% และเที่ยวบินภายใน ประเทศ 86,100 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 0.3%

 

ขณะที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีผู้โดยสาร 40.56 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9.1% แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 15.83 ล้านคน เพิ่มขึ้น 19.2% และผู้โดยสารภายในประเทศ 24.73 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.5% และมีเที่ยวบิน 270,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.5% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 96,160 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 15.5% และเที่ยวบินภายในประเทศ 173,840 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 2.1%

สำหรับท่าอากาศยานอีก 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีปริมาณการจราจรทางอากาศเติบโตเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต มีผู้โดยสาร 18.26 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.5% และมีเที่ยวบินจำนวน 116,500 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11.1%

 

ส่วนที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีผู้โดยสาร 10.81 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.4% และมีเที่ยวบินจำนวน 75,600 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 4.9% และที่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายมีผู้โดยสาร 2.81 ล้านคน เพิ่มขึ้น 17.6% และมีเที่ยวบิน 19,700 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 16.7%

ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินลดลงเล็กน้อย คือ มีผู้โดยสาร 4.27 ล้านคน ลดลง 1.9% และมีเที่ยวบินจำนวน 29,200 เที่ยวบิน ลดลง 4.2%

 

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาพรวม เที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศเติบโตได้ดีทุกท่าอากาศยาน โดยผู้โดยสารที่เข้าและออก ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่งแยกตามสัญชาติส่วนใหญ่เป็นสัญชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก รองลงไปเป็นรัสเซีย และอเมริกา โดยสัญชาติ 10 อันดับแรก (ไม่รวมสัญชาติไทย) ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย รัสเซีย อเมริกัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และอังกฤษ

 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางผ่านท่าอากาศยานของ ทอท.กว่า 19.79 ล้านคน เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 21.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

 

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของผู้โดยสารของ ทอท.จะขึ้นอยู่กับผู้โดยสารต่างชาติในแถบเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก และการขยายตัวตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากรที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของชนชั้นกลางของ 3 ชาติ (จีน อินเดีย และรัสเซีย) ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของภาครัฐที่มุ่งมั่นจะใช้ EEC เป็นเครื่องมือสร้างรายได้เพื่อการยกระดับประเทศไทยจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้น

 

ดังนั้น ทอท.คาดว่าจะมีผู้โดยสารกลุ่มใหม่ (New Emerging Passengers) เดินทางเข้าและออกประเทศไทย เช่น กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้ชำนาญการ และอื่นๆ เป็นต้นไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น