วิเคราะห์สาเหตุ ฮ.ปธ.เลสเตอร์ตก

10:57 30 ตุลาคม 2561 1,725
วิเคราะห์สาเหตุ ฮ.ปธ.เลสเตอร์ตก | เกาะติดเหตุเฮลิคอปเตอร์ประธานเลสเตอร์ตก

วิเคราะห์สาเหตุ ฮ.ปธ.เลสเตอร์ตก | เกาะติดเหตุเฮลิคอปเตอร์ประธานเลสเตอร์ตก