“3 งานการตลาดที่อนาคตจะถูก AI แย่งงาน” (1-3)

20:17 27 ตุลาคม 2561 1,184
“3 งานการตลาดที่อนาคตจะถูก AI แย่งงาน” | รายการการตลาดเงินล้าน (1-3) (23/10/61)

“3 งานการตลาดที่อนาคตจะถูก AI แย่งงาน” | รายการการตลาดเงินล้าน (1-3) (23/10/61)

ติดตามรายการ การตลาดเงินล้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น.