กทม.อู้ฟู่! เตรียมแจกโบนัสขรก.-ลูกจ้าง2.7พันล.

13:37 27 ตุลาคม 2561 1,619
กทม. เตรียมแจกโบนัสขรก.-ลูกจ้าง90,000คนตามผลการประเมิน โดยโบนัสสูงสุดได้1.5เท่าของเงินเดือน คาดยอดทั้งหมดประมาณ2,700ลบ.

 

วันนี้( 27 ต.ค.61) คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล จะพิจารณาอัตราจัดสรรเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปี 2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวบรวมคะแนน ก่อนเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามเห็นชอบ โดยแนวทางการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับข้าราชการและบุคลากรของ กทม. ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 90,000 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 30,000 คน ข้าราชการครู 10,000 คน และเป็นลูกจ้าง 50,000 คน 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัด กทม. มีทั้งสิ้น 77 หน่วยงาน ส่วนราชการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก จะมีคะแนน 4.473 – 4.908 คะแนน และจะได้รับการจัดสรรเงินรางวัลให้หน่วยงานนั้น 1.5 เท่าของเงินเดือน ส่วนบุคลากรทั้งข้าราชการสามัญและลูกจ้างประจำ มีอัตราการจ่ายเงินตามผลประเมิน ดังนี้ 

 

การประเมิน ดีเด่น คะแนน 90-100 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 1.5 เท่าของเงินเดือน ผลประเมินเป็นที่ยอมรับได้ 81-89 คะแนน จัดสรรเงินรางวัล 1.4 เท่าของเงินเดือน ระดับ 71-80 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 1 เท่าของเงินเดือน ระดับ 60-70 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 0.95 เท่าของเงินเดือน ส่วนผลการประเมินต้องปรับปรุง ระดับคะแนน ต่ำกว่า 60 คะแนน จะไม่ได้รับอัตราจัดสรรเงินรางวัล

 

ขณะที่ลูกจ้างชั่วคราวได้รับอัตราจัดสรรเงินรางวัล 1 เท่าของเงินเดือน เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวมีภาระงานและความรับผิดชอบไม่เท่ากับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ขณะที่ปีนี้ กทม.จัดเก็บรายได้ 86,400 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่ได้ตั้งไว้ 78,500 ล้านบาท คิดเป็น 10.11 เปอร์เซนต์ เป็นเงิน 7,932.73 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เงินจ่ายโบนัส ประมาณ 2,500 - 2,700 ล้านบาท

 

ด้านบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ด ทอท. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสพนักงานปี 2561 ในอัตรา 7.75  เท่าของเงินเดือน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้ 7.5 เท่าของเงินเดือน เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินมาใช้บริการในท่าอาอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท .เพิ่มขึ้น ทำให้คาดว่ารายได้จะเติบโตกว่า 10 % เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ 5.6 หมื่นล้านบาท และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 หมื่นล้านบาท ถือเป็นปีที่ 4 ที่ ทอท.สามารถทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์