ครบรอบ 22 ปี โครงการ'เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ' | พุทธปัญญาภิรมย์

12:46 27 ตุลาคม 2561 1,546
ครบรอบ 22 ปี โครงการ'เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ' | พุทธปัญญาภิรมย์ (27/10/61)

ครบรอบ 22 ปี โครงการ'เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ' | พุทธปัญญาภิรมย์ (27/10/61)