อย.เตรียมออกกฎกระทรวงปลดล็อคกัญชารักษามะเร็ง

16:24 22 ตุลาคม 2561 2,716
อย.นัดหารือแนวทางการออก กฎกระทรวง รองรับนำกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ คาดประกาศใช้ทันภายในสิ้นปีนี้

วันนี้ (22ต.ค.61) จากกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาให้แนวทางการออกกฎหมายเพื่อรองรับเรื่องการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ว่ากระทรวงสาธารณสุข สามารถออกเป็นกฎกระทรวง ประกาศกฎกระทรวง หรือพระราชกฤษฎีกา ในการปลดล็อกระหว่างรอกฎหมายผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

 

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกมารับลูก โดยนพ.ธเรศ กรัษนัย รวิวงค์ รองเลขาธิการ อย. ระบุว่า ภายในเดือนพ.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดของอย. ครั้งที่ 1 โดยมีผู้เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประชุม เพื่อนำวาระการเปลี่ยนแปลงประเภทของสารสกัดกัญชาจากยาเสพติดประเภทที่ 5 เป็นประเภทที่ 2 มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษา รวมถึงพิจารณาวิธีการออกกฎหมายตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้ใช้วิธีการแก้กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นกฎหมายลูกรองรับ

 

การออกกฎหมายลูกดังกล่าวเป็นการแก้กฎหมายเกี่ยวกับสารสกัดที่มาจากกัญชา ไม่ใช่ใบ ดอก หรือ ต้นกัญชาเช่นเดียวกับกลุ่มยาเสพติดทั่วไป เช่น มอร์ฟีนที่มีส่วนสกัดมาจากฝิ่น ที่นำมาใช้รักษาการแพทย์สมัยใหม่ เป็นสิ่งที่จะสามารถออกกฎหมายได้ก่อน ส่วนตัวกัญชา ใบ ดอก หรือต้นนั้น อยู่ในประมวลกฎหมายยาเสพติด หรือกฎหมายแม่ ที่อยู่ระหว่างพิจารณาของ สนช. ต้นกัญชานั้นจะเกี่ยวข้องกับการรักษาในแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนโบราณ

 

ทั้งนี้ อย.จะพยายามพิจารณาแนวทางด้วยกฎหมายที่มีอยู่ ขั้นตอนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อนออกกฎหมาย โดยระยะเวลาการพิจารณา หากเห็นชอบแล้วจะประชุมร่วมกันไม่เกิน 2 ครั้ง หากไม่ติดขัด คาดจะมีการประกาศใช้ปลายปี 2561