ท่องเที่ยวเมืองรองปรับตัวรับสังคมยุคดิจิทัล

20:27 21 ตุลาคม 2561 983
ท่องเที่ยวเมืองรองรับยุคดิจิทัล ชูวิถีการเกษตรตอบโจทย์สังคมไร้เงินสด

ท่องเที่ยวเมืองรองรับยุคดิจิทัล ชูวิถีการเกษตรตอบโจทย์สังคมไร้เงินสด