พิษทัวร์จีนหายธุรกิจโรงแรม-เรือโดยสารพัทยากระทบหนัก

16:30 21 ตุลาคม 2561 2,307
บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาซบเซา หลังนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงขณะนี้ผู้ประกอบการเรือโดยสาร-ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างหนัก

บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาซบเซา หลังนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงขณะนี้ผู้ประกอบการเรือโดยสาร-ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างหนัก