สัญญาณเตือนจากท้องทะเล

13:52 20 ตุลาคม 2561 1,120
SOS (SAVE OUR SEA ) ตอน สัญญาณเตือนจากท้องทะเล

 

SOS (Save Our Sea)  รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน   ที่จะเล่าเรื่องของทุกวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์กับท้องทะเล  พร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทะล และชายฝั่ง วันนี้เสนอเป็นวันแรกในชื่อตอน สัญญาณเตือนจากท้องทะเล