"กิโลละ 4 พันบาท! อลังการงานทุเรียน เจ๊นิด อตก." (2-3)

17:16 19 ตุลาคม 2561 1,406
"กิโลละ 4 พันบาท! อลังการงานทุเรียน เจ๊นิด อตก." ชั่วโมงพารวย | ชั่วโมงทำเงิน (2-3) (19/10/61)

"กิโลละ 4 พันบาท! อลังการงานทุเรียน เจ๊นิด อตก." ชั่วโมงพารวย | ชั่วโมงทำเงิน (2-3) (19/10/61)

ติดตามรายการ ชั่วโมงทำเงิน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-10.30 น.