กฏหมายภาษีที่ดินส่อแท้ง ไม่ทันรัฐบาลนี้

14:01 17 ตุลาคม 2561 1,999
ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่อเค้าวุ่น คาดไม่ผ่านการพิจารณาของสนช. เพื่อประกาศเป็นกฎหมายทันในรัฐบาลชุดนี้

 

วันนี้ (17ต.ค.61) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปก่อน ทำให้กฎหมายไม่สามารถออกได้ทันบังคับใช้ได้ภายในรัฐบาลชุดนี้ อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้ยังคงค้างอยู่ในสภา เพื่อรอให้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งตัดสินใจว่าจะพิจารณาร่างกฎหมายต่อไป หรือจะไม่พิจารณาต่อโดยร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้รับการต่อต้านจากนายทุนที่มีที่ดินจำนวนมาก เพราะจะทำให้นายทุนที่ดินต้องมีภาระต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น

 

นอกจากนี้ รัฐบาลก็ไม่ต้องการให้มีการออกกฎหมายการเก็บภาษีที่กระทบในวงกว้าง ก่อนมีการเลือกตั้งใหม่ เพราะจะกระทบกับกลุ่มนายทุนและฐานคะแนนเสียงที่มีผลตัดสินต่อการเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด