ท่องเที่ยวเมืองรองปรับตัวรับสังคมยุคดิจิทัล

16:06 16 ตุลาคม 2561 752
ยุคสังคมดิจิทัลทำให้ผู้ประกอบการต่างปรับตัว อย่างเช่นจังหวัดพัทลุง แม้จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะเมืองรอง ขณะเดียวกันได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสื่อสาร และตอบโจทย์สังคมไร้เงินสด

ยุคสังคมดิจิทัลทำให้ผู้ประกอบการต่างปรับตัว อย่างเช่น จังหวัดพัทลุง แม้จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะเมืองรอง โดยชูวิถีการเกษตร แต่ขณะเดียวกัน ได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสื่อสาร และตอบโจทย์สังคมไร้เงินสด