แพทย์เตือน! สูบบุหรี่เสี่ยงป่วย'มะเร็งปอด'ถึง20เท่า

12:28 16 ตุลาคม 2561 1,118
แพทย์เตือนสูบบุรี่มีความเสี่ยงป่วย 'มะเร็งปอด' มากกว่าคนทั่วไปถึง20เท่า คนใกล้ชิดรับควันเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป3-5เท่า


วันนี้( 16 ต.ค.61) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมให้ความรู้สถานการณ์โรคมะเร็งให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ Health Ambassador รุ่นที่ 1 โดยมีแพทย์หญิงศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีบำบัด ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ประเทศไทย โรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่พบในผู้ชายมากเป็นอันดับ 2 และอันดับ 5 ในผู้หญิง

 

โดยกลุ่มเสี่ยงที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรอง คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกัน 30ปี หรือผู้ที่มีอาการไอเรื้อรัง ปวดศรีษะเรื้อรัง ปวดกระดูก ซึ่งหากมีอาการดังกล่าวควรพบแพทย์ กรณีพบโรคเร็วสามารถรักษาได้ด้วยวิธีการผ่าตัด หรือการใช้เคมีบำบัด ซึ่งมีโอกาสหายขาดหากอยู่ในระยะต้น ขณะที่การพบในระยะสุดท้ายแม้ไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่การรักษาแบบประคับประคองจะช่วยยืดเวลาของผู้ป่วย และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 

ทั้งนี้ พบว่ามลพิษเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งปอด แต่ยังไม่มีงานวิจัยถึงปริมาณได้รับที่แน่ชัด ขณะที่บุหรี่ เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งปอด โดยคนสูบบุหรี่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปถึง 20 เท่า ขณะที่คนใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่ หรือผู้ได้รับควันบุหรี่มือสอง มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป 3-5 เท่า 

 

ด้านผู้ช่วยศาตราจารย์นายแพทย์ปรัญญา สากิยลักษณ์ แพทย์ประจำสาขา วิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก เปิดเผยว่า ปัจจุบันสามารถตรวจพบมะเร็งปอดในระยะแรกมากขึ้น ซึ่งการผ่าตัดเป็นวิธีรักษาที่ดีที่สุด กรณีมะเร็งยังไม่มีการกระจายตัว ขณะเดียวกันก่อนผ่าตัดต้องตรวจสมรรถภาพปอดผู้ป่วยก่อนและจะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีความพร้อม ทำให้อัตราความสำเร็จของการรักษามีสูง 

 

นอกจากนี้ การรักษายังมีทางเลือกการผ่าตัดแบบส่องกล้อง ซึ่งใช้ระยะเวลาพักฟื้นน้อยกว่า อย่างไรก็ตามมะเร็งปอดเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์ผู้ป่วยกลับมาเป็นซ้ำร้อยละ 30 หลังการรักษาผู้ป่วยต้องมีการติดตามอาการ