วงการแพทย์ไทยดึง AI ตรวจหาติดเชื้อดื้อยาแห่งแรกในเอเชีย

18:42 15 ตุลาคม 2561 1,371
วงการแพทย์ไทยนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาใช้ในการตรวจสอบการติดเชื้อดื้อยาแห่งแรกในเอเชี

วงการแพทย์ไทยนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาใช้ในการตรวจสอบการติดเชื้อดื้อยาแห่งแรกในเอเชีย