วัยรุ่นติดมือถือเสี่ยงเป็นโรคสมาธิสั้น

17:42 15 ตุลาคม 2561 1,921
ผลการศึกษาวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกันสำรวจวัยรุ่นติดโทรศัพท์มือถือ เสี่ยงต่อการเกิดโรคสมาธิสั้นแบบไม่รุนแรง

 

วันนี้ (15ต.ค.61) ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกันที่ได้จากการสำรวจแบบสอบถามวัยรุ่นในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐจำนวนเกือบ 2,600 คนเป็นเวลานานกว่า 2 ปีพบว่า การใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคสมาธิสั้น (ADHD) แบบไม่รุนแรงขึ้นได้  โดยยิ่งมีการใช้โทรศัพท์มือถือทั้งในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์, วีดิโอสตรีมมิ่ง, การส่งข้อความ, การดาวโหลดวีดีโอหรือการพูดคุยแบบออนไลน์มากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้เกิดอาการต่างๆ อาทิ ความยุ่งยากในการจัดระเบียบและการทำภารกิจให้สำเร็จ

 

ทั้งนี้ ประมาณร้อยละ 10 ของวัยรุ่นที่ระบุว่าใช้แพล็ตฟอร์มดิจิตอล มีเดียเป็นประจำจะปรากฏอาการของโรคสมาธิสั้นขึ้นในช่วงของการศึกษาวิจัยดังกล่าว  เมื่อเทียบกับร้อยละ 4.6 ของวัยรุ่นที่ไม่ได้ใช้กิจกรรมด้านดิจิตอลเป็นประจำ  ซึ่งนักวิจัยเตือนว่า การเพิ่มขึ้นของอาการโรคสมาธิสั้น