แพทย์เตือนนักสูบบุหรี่ "เสี่ยงมะเร็งปอด" 20 เท่า

14:44 15 ตุลาคม 2561 933
แพทย์เตือนนักสูบบุหรี่ "เสี่ยงมะเร็งปอด" 20 เท่า หากพบโรคเร็วสามารถรักษาให้หายขาดได้

แพทย์เตือนนักสูบบุหรี่ "เสี่ยงมะเร็งปอด" 20 เท่า หากพบโรคเร็วสามารถรักษาให้หายขาดได้