ครูหนุ่มยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยในหลวงร.9

09:25 13 ตุลาคม 2561 1,634
ครูหนุ่มชาวเพชรบูรณ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พลิกพื้นที่ทำกินเพียง1ไร่เศษ ปลูกพืชผัก ผลไม้และเลี้ยงสัตว์ พร้อมต่อยอดเปิดบริการโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยว

 

วันนี้(13 ต.ค.61) นายสนาม หุ่นทอง อายุ 35 ปี ชาวบ้านโนนตูมใต้ ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สอนระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 ซึ่งนอกเหนือจากงานประจำแล้ว ยังได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยพลิกพื้นที่ทำกินของตนเองจำนวน 1 ไร่เศษ ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังต่อยอดความสำเร็จ โดยเปิดให้บริการโฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

 

นายสนาม กล่าวว่า เดิมพื้นที่ทำกิน 1 ไร่เศษ เป็นเนินดินลูกรัง ปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผล จึงได้น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาบที่ 9 มาปรับใช้ พลิกผืนดินเสื่อมโทรมให้กลายเป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ จากนั้นได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับขุดสระเก็บน้ำและเลี้ยงปลา เช่น ปลานิล ปลาสลิด ปลาดุก พร้อมทั้งทำการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง เช่น หอม ผักชี ชะอม มะนาว มะกูด ข่า ตะไคร้  อีกทั้งยังได้นำไม้ผล เช่น มะม่วง มะขามเทศ กะท้อน ขนุน กล้วย มะละกอ ฝรั่ง ปลูกไว้กินผลตามฤดูกาล  โดยส่วนหนึ่งของผลผลิตจะนำไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปขายตามชุมชนและท้องตลาด เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว

 

นายสนาม กล่าวด้วยว่า หลังประสบความสำเร็จจากการทำเกษตรพอเพียงแล้ว จึงคิดต่อยอดความสำเร็จด้วยการทำโฮมสเตย์จำนวน 3 หลัง เพื่อไว้รองรับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเดินทางมาศึกษาดูงาน อีกทั้งยังมีอาหารพื้นถิ่นไว้คอยต้อนรับ โดยใช้วัตถุดิบที่ปลูกและเลี้ยงไว้จากภายในสวนมาประกอบอาหาร ซึ่งมีจุดเด่นคือ สด ใหม่ ปลอดภัย ไร้สารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม