ส่องนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตในงานวิศวะ 61

15:20 12 ตุลาคม 2561 2,095
ผลงานด้านวิศวกรรมเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ช่วยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับประเทศ ซึ่งในงาน วิศวะ 61 Engineering Expo 2018 มีผลงานทั้งสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนมาจัดแสดง

 

ผลงานด้านวิศวกรรมเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ช่วยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับประเทศ ซึ่งในงาน วิศวะ 61 Engineering Expo 2018 มีผลงานทั้งสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนมาจัดแสดง เพื่อชี้ให้เห็นถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต