ดีเดย์1ธ.ค.นี้! หักเงินเดือนขรก.ชำระหนี้กยศ.

11:14 12 ตุลาคม 2561 1,547
กรมบัญชีกลาง ดีเดย์หักบัญชีเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำคืนให้แก่กยศ. โดยจะเริ่มชำระหนี้ตั้งแต่1ธ.ค.นี้เป็นต้นไป

 

วันนี้( 12 ต.ค.61) น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนก.ค.2561 กรมบัญชีกลางได้เริ่มเป็นหน่วยงานนำร่องหักเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลางเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ขณะนี้ระบบมีความพร้อมในการรับข้อมูลลูกหนี้และสามารถหักเงินเดือนของลูกหนี้ กยศ. จำนวนกว่า 1.6 แสนราย จากส่วนราชการทั้ง 225 แห่งทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ และลูกจ้างประจำโดยตรงทุกแห่ง เตรียมดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำของผู้ที่กู้ยืม กยศ. ภายในหน่วยงานของตนก่อนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของแต่ละคนต่อไป โดยจะเริ่มหักเงินเพื่อชำระหนี้ กยศ.ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

 

กรมบัญชีกลาง และ กยศ.ได้ประสานความร่วมมือกันในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ และพัฒนาระบบ การจ่ายตรงเงินเดือนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการหักเงินและจ่ายเงินให้แต่ละคนได้อย่างถูกต้อง นอกจากการดำเนินการเรื่องนี้จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ กยศ.บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่กำหนดไว้แล้วยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยได้ยั่งยืนขึ้น