เปิดมูลค่าเม็ดเงินในระบบศก.ช่วง ‘เทศกาลกินเจ’

13:58 8 ตุลาคม 2561 2,177
เปิดข้อมูล มูลค่าเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจช่วงเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ‘เทศกาลกินเจ’

เทศกาลกินเจ ถืออีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน สำหรับวันกินเจปีนี้ตรงกับวันที่ 9-17 ต.ค.2561 รวม 9 วัน ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้ร่วมกันสร้างบุญกุศล ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด

 

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ยังสนใจกินเจ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งใจจะกินเจ คือ กลุ่มวัยทำงาน (ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดละกิเลส/ งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ ในขณะที่บางกลุ่มก็เป็นผู้รับประทานอาหารเจ/มังสวิรัติเป็นประจำอยู่แล้ว

 

 

มูลค่าเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจช่วงเทศกาลเจ

ปี                             มูลค่า                                 อัตราเติบโต

2561                       45,937 ล้านบาท                   +1.19%  

2560                       45,081 ล้านบาท                   +2.5%

2559                       43,981 ล้านบาท                   + 4.2%

2558                       42,209 ล้านบาท                   + 2.9%

2557                       51,270 ล้านบาท*                 + 2.1%

 

 

สถิติเทศกาลเจ 2561 จำนวนผู้ร่วมกินเจร้อยละ 33.8  จำนวนผู้ไม่ร่วมกินเจร้อยละ 66.2 โดยคนไทยเชื้อสายจีน กินเจ ร้อยละ 90.21 ไม่กินเจ ร้อยละ 9.8% คนไม่มีเชื้อสายจีน  กินเจ ร้อยละ 13% ไม่กินเจ ร้อยละ 87%

 

 

ทั้งนี้  มูลค่าศรษฐกิจกรุงเทพมหานครช่วงเทศกาลเจ มูลค่าเม็ดเงินปี 2561 ถึง 4,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3% โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า จำนวนคนที่สนใจกินเจเพิ่มขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการกินเจประมาณ 315 บาท/คน/วัน ขณะที่ช่องทางหลักในการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มเจคือ ซื้อจากร้านอาหารมาทาน เพราะสะดวก ง่าย เข้ากับไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนกรุงฯ ที่เร่งรีบและไม่ค่อยมีเวลา