มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์พิมาย

12:38 7 ตุลาคม 2561 695
จ.นครราชสีมา โชว์แสงสีเสียงเรื่องราวของภาพจำในปราสาทหินพิมายออกมาเป็นนาฏลีลาอย่างสวยงาม

จ.นครราชสีมา โชว์แสงสีเสียงเรื่องราวของภาพจำในปราสาทหินพิมายออกมาเป็นนาฏลีลาอย่างสวยงาม