รู้ทันป้องกันโรคฮิตฮิตใน'สูงวัย'

09:14 1 ตุลาคม 2561 6,853
เผยเทคนิคดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ

1 ตุลาคมของทุกปีเป็น'วันผู้สูงอายุสากล' สิ่งที่ตามมาในผู้สูงอายุก็คือโรคภัยต่างๆ วันนี้ TNN ONLINE จะมาเผยเทคนิคดูแลดูแลสุขภาพ

อย่างเช่น โรคกระดูกพรุน, ข้อเสื่อม, สมองเสื่อม, กรดไหลย้อน