พ่อ-แม่ฟังไว้!อาหารเช้าดีๆช่วยเด็กฉลาดขึ้น2เท่า

14:54 30 กันยายน 2561 2,509
นักวิจัยเผยผลการศึกษาเด็กๆที่ได้รับอาหารเช้าที่มีประโยชน์ช่วยให้สมอง-ผลการเรียนดีขึ้นเป็นสองเท่า

สำนักข่าววีโอเอไทยรายงานว่า มหาวิทยาลัย Cardiff ในเวลส์ ได้เผยผลการศึกษาวิจัยเมื่อปี2015 จากการศึกษาเด็กอายุ 9-11 ปีจำนวน 5,000 คน ในโรงเรียนประถมศึกษากว่า 100 แห่งในประเทศอังกฤษ เพื่อดูว่าเด็กๆ เหล่านี้รับประทานอะไรเป็นอาหารเช้า แล้วผลคะแนนสอบของพวกเขาเป็นอย่างไร18 เดือนต่อมา นักวิจัยพบว่านักเรียนที่รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีโอกาสได้ผลการเรียนดีกว่าเด็กอื่นๆ ถึงสองเท่า

 

นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่า อาหารเช้าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่นมันฝรั่งทอด หรือโดนัท ไม่เป็นประโยชน์ต่อผลการเรียนของเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเลย ในปี ค.ศ. 2013 องค์กรแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารเช้าและความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียน พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนที่รับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียนเตรียมให้ มาโรงเรียนมากขึ้นหนึ่งวันครึ่งต่อปี และนักเรียนเหล่านี้ยังได้คะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์สูงกว่ามาตรฐานถึง 17.5 เปอร์เซ็นต์

 

ผู้เชี่ยวชาญที่ HealthyChildren.org กล่าวว่า ในสหรัฐอเมริกา ราว 8-12 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทุกระดับชั้น (ชั้นอนุบาล - เกรด 8) ไม่รับประทานอาหารเช้า และพอเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 9 - เกรด 12) 20-30 เปอร์เซ็นต์ไม่สนใจมื้ออาหารเช้าเลย

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำว่า อาหารเช้าที่ดีที่สุดคืออาหารที่มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน สารอาหารเหล่านี้จะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกาย เพื่อใช้ในการคิดและจดจำสิ่งต่างๆ ที่เล่าเรียนมา

 

อย่างไรก็ตาม อาหารเช้าที่ดีไม่ได้มีประโยชน์สำหรับเด็กในวัยเรียนเท่านั้น แต่คนทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะในตอนเช้าด้วยเช่นกัน