ติดตาม วิเคราะห์ข่าวเด่นรอบโลก

18:53 26 กันยายน 2561 1,611
รายการ TNN WORLD TODAY WEEKEND

วิเคราะห์ข่าวเด่นรอบโลก TNN WORLD TODAY WEEKEND
ดำเนินรายการโดย วารินทร์ สัจเดว, รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต, แพท แสงธรรม
ทุกวันเสาร์ 20.30-21.30


ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16
Facebook     : https://www.facebook.com/TNN24
Twitter        : https://twitter.com/tnnthailand
Instagram    : https://www.instagram.com/tnnthailand/
Youtube       : https://www.youtube.com/tnn24official
Website       : http://www.tnnthailand.com
Line Official  : @TNN24