ศาลรธน.ไต่สวนพยานความเป็นรมต. ‘ดอน ปรมัตถ์วินัย’

10:31 25 กันยายน 2561 1,284
จับตา! ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานคำร้องกกต. ขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ

วันนี้ (25ก.ย.61) องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้นัดออกนั่งบัลลังก์ไต่สวน คำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ว่าความเป็นรัฐมนตรี ของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(5) ประกอบมาตรา 187 และต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสองหรือไม่

 

พยาน 3 ปาก ประกอบด้วย 1.ผู้แทนกกต. ซึ่งเป็นผู้ร้อง ผู้แทนบริษัทปานะวงศ์ จำกัด 2.ผู้แทนบริษัทปานะวงศ์รีเอลทรี ที่กกต.ตรวจสอบพบว่า นางนารีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภรรยาของนายดอน ถือครองหุ้นอยู่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้มีการแจ้งต่อป.ป.ช.ภายในกำหนดเวลา และ3.นายมานะ สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเริ่มพิจารณาไต่สวนตั้งแต่ใน เวลา 10.00 น.

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษา พิจารณาคำร้อง คำชี้แจงของนายดอนและเอกสารประกอบแล้ว เห็นว่าในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏมูลเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมหรือการบริหารราชการแผ่นดินแต่ประการใด จึงยังไม่มีเหตุอันควรสงสัย ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้นายดอนหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง ประกอบมาตรา 179 วรรคสาม โดยที่คดียังมีปัญหาข้อเท็จจริงที่คู่กรณีตั้งประเด็นโต้แย้งกันอยู่

 

สำหรับการพิจารณาไต่สวนพยานวันนี้ ไม่มีถ่ายภาพผ่านวงจรปิดมายังห้องสื่อมวลชน แต่อนุญาตให้สื่อส่งรายชื่อเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีได้