ประเพณีสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลกที่ลำพูน

13:57 24 กันยายน 2561 729
ลำพูนจัดงานประเพณีสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลก ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ สืบทอดมายาวนานกว่า 200 ปี

ลำพูนจัดงานประเพณีสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลก ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ สืบทอดมายาวนานกว่า 200 ปี