วิจัยเผยอีก7ปีหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์กว่า50%

13:23 24 กันยายน 2561 2,195
สภาเศรษฐกิจโลกเผยงานวิจัยอีก7ปีหุ่นยนต์จะแย่งตำแหน่งงานทำแทนมนุษย์ไปกว่า50% ราว75ล้านตำแหน่ง

วันนี้(24ก.ย.61)สำนักข่าววีโอเอไทยระบุว่า รายงานจากผู้จัดงานประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดแรงงาน และระบุว่า กว่า 50% ของงานทั้งหมดทั่วโลกจะถูกดำเนินการโดยเครื่องจักรและหุ่นยนต์ ภายในปี ค.ศ. 2025 หรืออีก 7 ปีข้างหน้าสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ประเมินว่าเครื่องจักรจะเป็นผู้ทำงานราว 52% ของงานทั้งหมดในภาคแรงงานภายในเจ็ดปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ใช้เครื่องจักรอยู่เพียง 29%

 

นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่าภายในปีค.ศ. 2022 งานทั่วโลกราว 75 ล้านตำแหน่งจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร แต่ก็จะมีการชดเชยด้วยการสร้างงานใหม่ 133 ล้านตำแหน่ง

 

อย่างไรก็ตามความท้าทายที่สำคัญคือการฝึกอบรม พร้อมทั้งให้ความรู้ใหม่แก่พนักงานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกใหม่แห่งการทำงาน

 

สมาชิกคณะกรรมการสภาเศรษฐกิจโลก กล่าวว่าการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่าทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐต่างยังไม่ทราบถึงขอบเขตของความท้าทายสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้อย่างถ่องแท้

 

รายงานอนาคตภาคแรงงาน2018  ฉบับที่สองซึ่งสำรวจผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของพนักงานกว่า 15 ล้านคนใน 20 บริษัท ระบุว่าการสร้างงานมีแนวโน้มที่เป็นด้านบวกมากขึ้น เมื่อเทียบกับรายงานฉบับที่แล้วที่ทำขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2016 เนื่องจากบรรดาผู้บริหารธุรกิจต่างตระหนักรู้ถึงโอกาสต่างๆ ที่เทคโนโลยีจะสามารถทำให้เป็นไปได้

 

WEF กล่าวว่าความท้าทายสำหรับบรรดานายจ้างนั้นรวมไปถึงการให้ทำงานนอกสถานที่ การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยเพื่อปกป้องคนงาน และการอบรมทักษะใหม่ให้แก่พนักงาน

 

อย่างไรก็ตามรายงานพบว่ามีเพียงหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น ที่วางแผนอบรมทักษะใหม่แก่พนักงานที่มีความเสี่ยง รายงานกล่าวว่า เกือบ 50% ของบริษัทต่างๆ คาดว่าจะลดจำนวนแรงงานที่ทำงานเต็มเวลาในบริษัทลงภายในปี ค.ศ. 2022 ในขณะที่เกือบสองในห้าคาดว่าจะเพิ่มจำนวนพนักงาน และกว่าหนึ่งในสี่คาดว่าระบบอัตโนมัติจะสร้างบทบาทใหม่ในองค์กรของตน