เจาะ ส.ส. อีสาน-เหนือลด13 เขต ฐานที่นั่งเพื่อไทย

14:41 22 กันยายน 2561 956
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2561 ประเด็นที่น่าจับตา คือ ตัวเลขเขตที่ลดลง ทั้งรายจังหวัดและรายภาค ซึ่งพบว่าภาคอีสานปรับลดเขตมากที่สุด 10 เขต ขณะที่ภาคเหนือ ลดลง 3 เขต หากมองลึกลงทั้ง 2 ภาคนี้ ที่นั่ง สส.ล้วนเป็นของพรรคเพื่อไทย

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2561 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา จำนวน 350 เขต ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของ กกต.จังหวัดที่จะสอบถามประชาชนและพรรคการเมืองถึงรูปแบบ และกระบวนการแบ่งเขตให้เป็นไปตามประกาศ โดยประเด็นที่น่าจับตา คือ ตัวเลขเขตที่ลดลง ทั้งรายจังหวัดและรายภาค ซึ่งพบว่าภาคอีสานปรับลดเขตมากที่สุด 10 เขต ขณะที่ภาคเหนือ ลดลง 3 เขต หากมองลึกลงทั้ง 2 ภาคนี้ ที่นั่ง สส.ล้วนเป็นของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเท่ากับพรรคจะมีสส.ลดลงไม่ต่ำกว่า 13 ที่นั่ง