ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด “สมรักษ์ คำสิงห์ -ภรรยา”

10:02 22 กันยายน 2561 4,000
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด “สมรักษ์ คำสิงห์” และภรรยา

 

วันนี้ (22 ก.ย. 61) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยระบุว่า ด้วยบริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 9 ส.ค. 2561 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นางเสาวนีย์ คำสิงห์ จำเลยที่ 1,นายสมรักษ์ คำสิงห์ จำเลยที่ 2 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

 

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของจำเลย ตามมาตรา 22 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

 

อ่านรายละเอียดต่อที่นี่ : ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด