พักรถไปปั่นจักรยานกันไหม?

10:09 22 กันยายน 2561 5,145
พักรถไปปั่นจักรยานดีต่อใจดีต่อสุขภาพ


22 กันยายนของทุกปีเป็นวันปลอดรถ 'Car Free Day' หันมาปั่นจักรยาน ลดมลพิษ-ปัญหาจราจรติดขัด-อุบัติเหตุบนท้องถนน ดีต่อใจดีต่อสุขภาพเริ่มได้ที่ตัวเรา

เคล็ดลับนักปั่นให้ได้ผลในการลดน้ำหนัก ควรปั่นจักรยานต่อเนื่อง 90 นาที/ครั้ง ใช้ความเร็ว 24 กิโลเมตร/ชั่วโมง 3-5 วัน/สัปดาห์ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับต่อร่างกาย ปอด-หัวใจ-เลือด ทำงานได้ดีชึ้น ร่างกายยืดหยุ่นเผาผลาญพลังงาน กระตุ้นการขับถ่าย