โพลเผยคนไทยชื่นชอบผลงาน‘บิ๊กโจ๊ก’

09:49 20 กันยายน 2561 1,955
สวนดุสิตโพลเผยปชช.ชื่นชมผลงานตร.ท่องเที่ยวและชื่นชอบ ‘บิ๊กโจ๊ก’ให้เหตุผลรวดเร็ว-ทุ่มเททำงานดี

จากการที่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว จนเป็นรายได้หลักของประเทศ ตำรวจท่องเที่ยว ถือเป็นหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญ เพราะมีหน้าที่ในการดูแลด้านการท่องเที่ยว ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงให้บริการช่วยเหลือประชาชน และทำหน้าที่อื่นๆ

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อตำรวจท่องเที่ยว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มองบทบาทหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ว่า คอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 90.02% รองลงมา คือ ให้บริการช่วยเหลือประชาชน 79.05% และ ปราบปรามอาชญากรรม 60.10%

 

ส่วน ผลงานของ ตำรวจท่องเที่ยว ที่ประชาชนพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ แก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ไกด์เถื่อน นอมินีต่างชาติ 68.83% รองลงมา คือ กวาดจับคนผิวสีที่อยู่ในเมืองไทยเกินกำหนด ลอบก่อคดีอาชญากรรม ทำผิดกฎหมาย 61.10% และ ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 61.10%

 

สำหรับคะแนนการทำงานของ ตำรวจท่องเที่ยว เต็ม 10 ประชาชนให้ 7.17 คะแนน ส่วนคะแนนการทำงานของ พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ประชาชนให้ 7.32 คะแนน เพราะมีผลงานสู่สายตาประชาชน ปราบผู้ร้ายข้ามชาติ แชร์ลูกโซ่ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ ทำงานดี ทำงานรวดเร็ว ช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ