รู้ใจตลาดผู้สูงวัยจากพฤติกรรมการใช้ไลน์ l การตลาดเงินล้าน (1-3)

14:14 19 กันยายน 2561 807
รู้ใจตลาดผู้สูงวัยจากพฤติกรรมการใช้ไลน์ l การตลาดเงินล้าน (1-3)(18/09/61)

รู้ใจตลาดผู้สูงวัยจากพฤติกรรมการใช้ไลน์ l การตลาดเงินล้าน (1-3)(18/09/61)

ติดตามรายการ การตลาดเงินล้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น.