เตือน"ไข้เลือดออก"ระบาด เสียชีวิต 69 ราย

09:18 19 กันยายน 2561 1,203
ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งสถานการณ์ทั่วประเทศพบผู้ป่วยกว่า 5 หมื่นคน เสียชีวิตแล้ว 69 ราย ขณะที่ในกรุงเทพมหานคร เริ่มมีการระบาดหนัก ปีนี้พบผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งสถานการณ์ทั่วประเทศพบผู้ป่วยกว่า 5 หมื่นคน เสียชีวิตแล้ว 69 ราย ขณะที่ในกรุงเทพมหานคร เริ่มมีการระบาดหนัก ปีนี้พบผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กทม.ต้องเร่งรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยูงลายป้องกันการแพร่ระบาด