ไข้เลือดออกระบาดหนัก!ผู้ป่วยดับแล้ว5ราย

14:55 18 กันยายน 2561 1,553
เครดิตรูปภาพ:

ขอบคุณ Facebook :

กรุงเทพมหานครสั่งทุกเขตเร่งสำรวจและให้ความรู้ประชาชนในการกำจัดยุงลาย หลังพบผู้ป่วยเกือบ 6,000 คน เสียชีวิตแล้ว 5 รายจากโรคไข้เลือดออก

 

วันนี้ (18 ก.ย. 61) เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจพร้อมแจกทรายจีพีโอวันกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับประชาชนชุมชนวัดสุคันธาราม เขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนที่เคยมีสถิติพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนมาก ซึ่งจากการสำรวจพบว่าภายในชุมชนมีภาชนะที่มีน้ำขังจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านยังไม่รู้วิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่ถูกต้องจนเป็นสาเหตุการแพร่ระบาดของยุงลาย

 

นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯปี 2561 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมจำนวน 5,899 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน 5ราย ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตในพื้นที่ดินแดง 2 ราย,ปทุมวัน 1 ราย,เขตหนองจอก 1 ราย และเขตบางกะปิ 1 ราย โดยผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มคนวัยทำงาน ส่วนในปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วยตลอดทั้งปีรวม 9,368 ราย มีผู้เสียชีวิตรวม 6 ราย โดยในปี 2561 มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเขตหนองจอกพบผู้ป่วยมากที่สุดในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นพื้นที่กว้างบางพื้นที่มีการทิ้งขยะหมักหมมเกิดน้ำท่วมขังกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย

 

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมียุงลายที่เป็นอันตรายต่อระบบสาธารณสุข คือ ยุงลายบ้านและยุงลายสวน ที่มักไข่บริเวณภาชนะที่มีน้ำขัง ส่วนยุงรำคาญพบมากในเมืองจะไข่ตามท่อระบายน้ำ และยุงก้นป่อง ยุงลายเสื้อจะพบตามทุ่งนา

 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขวันนี้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกทั่วประเทศ โดยสถานการณ์แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ล่าสุดพบผู้ป่วย 54,808 ราย เสียชีวิต 69 ราย ซึ่งถือว่ามากกว่าปีที่ผ่านมา